OTRS - HelpDesk

OTRS je zkratkou slov Open source Ticket Request System. Jedná se o systém pro správu incidentů a požadavků, známý jako HelpDesk. Webové rozhraní je přeloženo do českého jazyka. OTRS jako open-source je k dispozici zdarma.
Novinky ve verzi OTRS 3.0


Comments